Menu

Małgorzata Wąsik

Specjalizacja: wszechstronna pomoc psychoterapeutyczna dla osób dorosłych.

Rejestracja pod numerem

660 758 951
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 9 do 19
Wąsik, M.(2012) "Kuracja oczyszczająca organizm", "Zasady zdrowego żywienia" Wydawnictwo AA, Kraków.

"Depresja" w: "Spowiedź i kierownictwo duchowe w sytuacjach szczególnych"
,praca zbiorowa pod red. J. Próchniewicz i ks. J. Hadryś, UAM, Wydział teologiczny, Poznań 2012.

"Efekty dietoterapii otyłości prostej w świetle motywacji pacjentów do zmiany stylu życia" M. Człapka - Matyasik, J. Bajerska, M. Wąsik - Sibrecht, J. Jeszke, A. Kostrzewska - : Materiały konferencyjne IX Krajowych Warsztatów Żywieniowych, Szczecin, 1-3.09.2010.

Wąsik, M.(2009)"Anoreksja, bulimia... Jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u nastolatków" Wydawnictwo AA. Kraków.

Wąsik, M.(2008)"Żywić się zdrowo" Nasza Pani. Magazyn Katolickich Kobiet.

Wąsik, M.(2006)"Czy zdrowy styl życia ma sens" Posłaniec, nr 489.

Wąsik, M.(2000)"Pomoc dotkniętym bulimią" Edukacja i dialog, nr 8, s.55.

Wąsik, M.(2000)"Transgeneracyjne uwarunkowania zaburzeń odżywiania się". W: A. Suchańska, Podmiotowe i społeczno - kulturowe wyznaczniki anoreksji. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Wąsik, M.(2000)"Rola zniekształceń poznawczych i przekonań nieadaptacyjnych w rozwoju i utrzymywaniu się zaburzeń odżywiania się" W: A. Suchańska. Podmiotowe i społeczno - kulturowe wyznaczniki anoreksji. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Wąsik, M.(1998) Recenzja książki P. J.Cooper: "Bulimia nervosa i binge- eating.A guide to recovery. Including a self - help manual for sufferers" W: "Człowiek i Społeczeństwo", XV, 111-113.

Wąsik, M.(1996) "Dobór zawodowy, osobowość, płeć a doświadczenie w rodzinie. Próba weryfikacji teorii J. Hollanda." W: "Człowiek i Społeczeństwo",XIV, 31- 38.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Małgorzata Wąsik | Gabinet psychologiczny
Agencja reklamowa adStone