Menu

Małgorzata Wąsik- Sibrecht

Specjalizacja: anoreksja, bulimia, objadanie, otyłość, wspomaganie zdrowego stylu życia, pomoc psychologiczna dla kobiet i ich rodzin.

Rejestracja pod numerem

660 758 951
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 9 do 19

Możliwość terapii przez Skype’a

Zobacz więcej
Sesje terapeutyczne zazwyczaj 50 minutowe odbywają się z częstotliwością i w ilości określonych wspólnie przez psychologa i osoby zainteresowane. Najczęściej sesje odbywają się raz w tygodniu. Ilość spotkań waha się od jednego do kilkunastu lub kilkudziesięciu. Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą, dietetykiem i seksuologiem.


I. zakres pomocy:
 • leczenie zaburzeń odżywiania: anoreksja ( jadłowstręt psychiczny), bulimia (wilczy apetyt), nałogowe objadanie się, obżarstwo, zespół jedzenia nocnego, wilczy apetyt na słodycze / węglowodany, ortoreksja (obsesja zdrowego odżywiania), anarchia jedzeniowa (ciągłe podjadanie), bigoreksja ( uzależnienie od ćwiczeń fizycznych),
 • wsparcie w psychologicznych problemach otyłości i odchudzania
 • leczenie depresji, lęków,
 • leczenie zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet,
 • leczenie zaburzeń nerwicowych,
 • praca nad bruksizmem (zgrzytanie zębami we śnie),
 • pomoc w napięciowych bólach głowy,
 • pomoc w bezsenności,
 • praca nad traumą,
 • pomoc w kryzysach życiowych,
 • wspomaganie zdrowego stylu życia dla zapracowanych (coaching),
 • pomoc duchowa.


II.zasady psychoterapii chrześcijańskiej
 • Psychoterapia chrześcijańska jest oparta na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego;
 • Uwzględnia istnienie i działanie Boga zgodnie z nauką Ewangelii;
 • Uwzględnia naturalne wymiary życia człowieka tj.biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy;
 • Uwzględniając i szanując osiągnięcia naukowe różnych szkół psychologicznych zakłada jednocześnie psycho-fizyczno-duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia;
 • Promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego (rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem);
 • Stosuje wszystkie techniki psychoterapeutryczne, które pozostają w zgodzie z Ewangelią;
 • Uznaje w poznaniu prawdy o człowieku i Bogu drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości;
 • Oprócz naturalnych metod pracy opartych na naukach psychologicznych i społecznych jest gotowa do współpracy z łaską daną od Boga, dla którego każdy cierpiący psychicznie człowiek jest umiłowanym dzieckiem;
 • W uzasadnionych przypadkach korzysta ze współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchowymi (księżmi, kierownikami duchowymi, egzorcystami);
 • Zakłada znaczenie osobistej relacji terapeuty z Bogiem (pokora i otwarcie na dary Ducha Świętego) dla efektywności terapii.

III. Do kogo adresowana jest pomoc:Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2015 | Małgorzata Wąsik | Gabinet psychologiczny
Agencja reklamowa adStone