Menu

Małgorzata Wąsik

Specjalizacja: wszechstronna pomoc psychoterapeutyczna dla osób dorosłych.

Rejestracja pod numerem

660 758 951
codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 9 do 19
Sesje terapeutyczne zazwyczaj 50 minutowe odbywają się z częstotliwością i w ilości określonych wspólnie przez psychologa i osoby zainteresowane. Najczęściej sesje odbywają się raz w tygodniu. Ilość spotkań waha się od jednego do kilkunastu lub kilkudziesięciu. Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą, dietetykiem i seksuologiem.


I. zakres pomocy:
 • Pocovidowy powrót do równowagi psychicznej i dobrostanu życiowego,
 • Terapia: depresji, traumy, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, wyczerpania stresem,
 • Pomoc w kryzysach życiowych,
 • Towarzyszenie w żałobie i stratach,
 • Wspomaganie zdrowego stylu życia,
 • Wzmacnianie i akceptacja swojej kobiecości.

II.zasady psychoterapii chrześcijańskiej
 • Psychoterapia chrześcijańska jest oparta na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego;
 • Uwzględnia istnienie i działanie Boga zgodnie z nauką Ewangelii;
 • Uwzględnia naturalne wymiary życia człowieka tj.biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy;
 • Uwzględniając i szanując osiągnięcia naukowe różnych szkół psychologicznych zakłada jednocześnie psycho-fizyczno-duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia;
 • Promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego (rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem);
 • Stosuje wszystkie techniki psychoterapeutryczne, które pozostają w zgodzie z Ewangelią;
 • Uznaje w poznaniu prawdy o człowieku i Bogu drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości;
 • Oprócz naturalnych metod pracy opartych na naukach psychologicznych i społecznych jest gotowa do współpracy z łaską daną od Boga, dla którego każdy cierpiący psychicznie człowiek jest umiłowanym dzieckiem;
 • W uzasadnionych przypadkach korzysta ze współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchowymi (księżmi, kierownikami duchowymi, egzorcystami);
 • Zakłada znaczenie osobistej relacji terapeuty z Bogiem (pokora i otwarcie na dary Ducha Świętego) dla efektywności terapii.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Małgorzata Wąsik | Gabinet psychologiczny
Agencja reklamowa adStone